Профил

Каква е реалната полза от внедряването на системи за управление на качеството

Модерната система за управление на качеството представлява съвкупност от доброволни стандарти, чиято крайна цел е упражняване на качествен контрол върху работните процеси и непрекъснато оптимизиране на производството. Внедряването й е продължителен процес и изисква влагане на усилия и ресурси, но успешният край осигурява международно признат сертификат, повишава конкурентоспособността на фирмата и гарантира привличането на нови клиенти. Изискванията за качеството на производителност са претърпели значителна еволюция, в продължение на много години. Днес, европейските норми въвеждат бизнес подход, основан на реалистични цели, но и високи критерии към крайния продукт или услуга. Именно това е съвременният мениджмънт, прилаган от най- успешните бизнес компании, което насочва вниманието на редица производители към актуалната система за управление на качеството. Въвеждането на системата  осъществява цялостни структурни изменения в съответната търговска компания и изисква месеци работа, преди преминаване на професионален одит. 

Едрите и средни производители трябва да поддържат определено ниво на предлаганите от тях продукти и услуги, за да задържат позициите си на пазара, в съвременните условия на динамични икономически промени. Въвеждането на система за управление на качеството предоставя възможността за качествено обучение на ръководните структури във фирмата- организацията може да установи качествен контрол върху работния процес, според най-актуалните европейски норми.  Крайният резултат е получаване на сертификат по ISO 9001, който обаче има стойност, различна от тази обикновените документи, заради множеството предимства, които осигурява на търговските компании.

  • Качествен контрол и пълна прозрачност на работния процес- избягването на грешки по време работа е гарантирано, при наличие на правилно структурирани контролни органи
  • Комуникация и конструктивен диалог с работния персонал- постигането на професионални резултати е невъзможно, без усилията на работещите във фирмата. Внедряването на система за управление на качеството развива полезния навик за непрекъсната комуникация и откликване на потребностите на персонала.
  • Управление на риска- контролът над бизнес структура включва и способността от разпознаване на възможностите за прогрес. Част от рисковете крият потенциални възможности и ISO 9001 цели да развие уменията на контролните органи за разграничаването им
  • Непрекъснато повишаване производителността на труда- при успешно внедряване на система за управление на качеството, работният процес видимо подобрява качеството си 

AQ Cert като помощник при въвеждане на ISO 9001 

Използването на услугите ни ще ви предостави улеснено сертифициране и ресертифициране, двустепенен одит на високо ниво и дори специални обучения за вътрешни одитори. AQ Cert работи с изключително изгодни цени и спестява редица бюрократични неудобства, свързани с документацията. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или на място, в офиса ни. 

Анонимни потребители не могат да коментират. Влез или се регистрирай.
Блогът на zlodeqt

Категории · Архив

рекламирай тук