Профил

Какво е бдс en iso 9001 2015?

В практиката международният стандарт ISO 9001 от 2015 г.често се появява и като бдс en iso 9001 2015, което озадачава хората, непознаващи в дълбочина тази специфична материя. Тук ще се опитаме да внесем известна яснота относно този термин и неговото значение за организациите, адаптирали iso стандартите в своята практика. Едва ли е нужно да поясняваме, че исо 9001 е най-разпространеният международно валиден стандарт, по който са сертифицирани над един милион организации от повече от 160 различни страни по света.

Какво е EN ISO 9001 и защо БДС?

За да внесем максимална яснота относно абревиатурите ‘’бдс’’ и ‘’en’’, ще вземем като илюстрация последната версия на стандарт ИСО 9001, а именно този от 2015 година. Стандарт ISO е общовалиден за почти всички страни по света, но той е различен за различните континенти. Така например, европейският стандарт се обозначава с EN ISO 9001, като след последната му ревизия през септември 2015, вече имаме en iso 9001:2015, валиден за всички европейски държави.

Съгласно вътрешния правилник на европейската организация по стандартизация, новата версия на стандарта следва да бъде въведена от националните организации по стандартизация в съответните държави. Тъй като стандартът за качество в България се обозначава с БДС (български държавен стандарт), съответно последната актуална версия на исо стандарт 9001 се обозначава като бдс en iso 9001 2015.

Какви са промените в новото издание на стандарта бдс en iso 9001 2015?

Ако трябва да посочим очевидна разлика в двете версии на стандарт исо 9001, то това определено е промяната в структурата и по-конкретно последователността на точките, описващи новите предписания за действие. Променена е и част от терминологията, така че след ревизията стандартът да бъде максимално съвместим с останалите стандарти за управление на качеството.

Разбира се, в стандарт бдс en iso 9001 2015 няма изрично указание за стриктно следване на структурата и новата терминология от страна на организациите при документиране на системата за управление на качеството. Структурите имат пълната свобода да използват терминологията, която е най-съвместима с тяхната идентичност и област на действие при изготвяне на документацията на своята СУК. Термини като ‘’документирана информация’’, например могат спокойно да бъдат заменени от ‘’Протоколи’’, ‘’Записи’’ или ‘’Документация’’.

Сред най-съществените промени в бдс en iso 9001 2015 е залегналото като ключова препоръка Мислене, основано на риска. Превенцията на потенциални несъответствия спрямо указанията на стандарта винаги е била в основата на всички версии на исо 9001, но в последното издание се набляга на новото изискване да се идентифицират възможните опасности, които могат да повлияят негативно върху ефективността на СУК и дейността на самата структура.

Лидерството е друг акцент в ревизирания през 2015 година ИСО 9001 стандарт. От ръководните органи на структурите се изисква да вземат пряко участие в управлението на СУК и да докажат своя ангажимент към системата за управление на качеството, интегрирана в тяхната организация. Това включва проследяване на извършените записи и проверка дали те съответстват на реално извършените дейности.

Преходът от стандарт ISO 9001:2008 към en iso 9001:2015 е с три годишна давност, което означава, че всички структури, сертифицирани по този международен стандарт трябва да преминат към новата версия до септември 2018 година. Това изискване е валидно също за организациите, провеждащи обучения, одити и сертифициране по стандарт исо 9001.

 

Анонимни потребители не могат да коментират. Влез или се регистрирай.
Блогът на zlodeqt

Категории · Архив

рекламирай тук